Bräcke diakoni och Göteborgs stadsmission har många års erfarenhet i bagaget, med verksamheter på flera håll i landet. Fairways var vår gemensamma nationella satsning och starka röst för flyktingfrågan. Sedan årsskiftet 2018/2019 är bolaget vilande och har ingen verksamhet.